pea

2012 Vormsi kultuuripäev - koduküla

10. märtsil toimub viiendat korda ülesaareline üritus, mille eesmärgiks on Vormsi kultuuripärandi tutvustamine, väärtustamine, säilitamine ja edendamine ning läbi ühise tegevuse kogukonna tugevdamine. Sel päeval räägitakse palju ajaloost, aga tehakse ka kokkuvõte aasta jooksul toimunust ning seatakse kava edasiseks tegevuseks. I kultuuripäev keskendus saare ajaloole, II teemaks oli käsitöö, III elulaad ja keskkond. 2011. a kultuuripäeva läbivaks teemaks oli muusika ning sellega pandi alus Vormsi muusikafondile. Sellel aastal räägime kodukülast.

Vormsi kultuuripäev 2012 Koduküla toimub laupäeval, 10. märtsil kell 10.30 Vormsi rahvamajas.

Külakogukonnal on aegade jooksul olnud oluline roll saarerahva elus. Kultuuripäevale ootame kõiki neid, kel soovi saada rohkem teada oma koduküla ja saare teiste külade elust läbi ajaloo ning praegusel ajal. Soovime, et sel aastal oleks kultuuripäeva sisulisse ettevalmistamisse ja läbiviimisse kaasatud oluliselt rohkem Vormsiga seotud inimesi. Kõigil tegutsevatel külaseltsidel on sel päeval võimalus oma tegemistest ülevaade anda.

Päeva esimeses pooles esinevad külalised. Põhiettekande teeb Eesti Vabaõhumuuseumi teadur Kadi Karine, kes on analüüsinud Vormsi arhitektuuripärandit. Rootsi vähemusrahvuste kultuurinõukogu Eestis tegevusest räägib kultuurinõukogu esimees Sofia Joons, Vormsi kodukandiühingu tegemistest annab ülevaate Margareta Hammerman

Päeva teises pooles tutvustavad vormsilased oma kodukülasid – ettekandjad on külade esindajad ning materjalid on kokku kogutud eelnenud ühistööna. Kellel on midagi põnevat, mida sooviks teistega jagada, võtke palun ühendust külade kontaktinimestega: Hullos Külli Kivi, Håkabackas Jana Kokk, Fällarnas Eidi Leht, Kersletis Elle Puurmann, Saxbys Henry Timusk, Förbys Riina Kaabel, Suuremõisas Riima Koch, Rumpos Age Kõiveer, Svibys Gert Enno, Söderbys Krista Veisson, Hosbys Marju Tamm, Norrbys Jonne Berggren, Dibys Harry Rosenblad, Rälbys Ene Sarapuu, Borrbys Hardi Kinnas (lisainfo Age Kõiveer agekoiveer@gmail.com 53074046; Elle Puurmann elle@vormsi.ee 517 4811). Kes veel ei ole teada andnud, siis palume küladest tagasisidet teile ettekandeks sobiva vormi ja aja osas hiljemalt neljapäevaks 1. märtsiks.

Avatud on käsitöönäitus Meie küla meistrid, mille kujundab Vormsi Käsitöö Selts. Näituse peateemaks on Vormsi meeste käsitöö ning eesmärgiks on tutvustada Vormsi traditsioonilist meeskäsitööd. Näitusele on oodatud alalhoitud (ja ka uuesti kasutust leidnud) vanad traditsioonilised esemed ja tööriistad/vahendid aga ka tänaste meistrite tööd. Oodatud on kõik põnevad leiud ja näidised. Kes veel pole tatanud, siis palume külade esindajatel esitada oma küla meistrite nimed ja esemete üldistatud või detailse loetelu hiljemalt neljapäevaks 1. märtsiks Kristinale ( HYPERLINK "mailto:kristina.rajando@gmail.com" kristina.rajando@gmail.com 56616395). Näituse esemed palume tuua rahvamajja juba neljapäeval, 8. märtsil.

Kuna Vormsi meri, metsad, aiad ja talud pakuvad palju võimalusi Vormsi oma retseptide ja roogade loomiseks, siis on ka sel aastal kultuuripäeval traditsiooniline Vormsi oma toidu tutvustus. Tooge teistelegi maitsta huvitavaid pirukaid, hoidiseid või muud toite, mille retseptid on päritud vanematelt põlvedelt või mis kasutavad hästi ära saare looduse ande (lisainfo Anu rumpomae@gmail.com 506 0745;

õhtul etendub Sofia Joonsi ja Kristiina Ehini Vetelkõndijad ehk Vormsi perestroika, mis räägib arhailise ja maailmas ainulaadse rannarootsi pilli hiiukandle eluloost ja tema saatuslikust kohtumisest Vormsi legendaarse usujuhi ja hiiukannelde põletaja Lars Johan österblomiga. Etendus algab kell 19.30 rahvamajas.

Nii päevasele üritusele kui õhtusele etendusele on korraldatud transport. Oma transpordisoovist palun andke teada tel 5638 9666. Jääme ootama teie, vormsilaste ja Vormsi sõprade kaasaaitamist ja osalust. Korraldav töörühm: Anu Streng, Age Kõiveer, Elle Puurmann, Jana Kokk, Krista Veisson, Kristina Rajando, Maris Jõgeva, Marju Tamm, Meeme Veisson