pea

Vormsi kultuuripäev 2013

9. märtsil korraldatakse Vormsi saarel Vormsi Lasteaed – Põhikooli, mitme ühingu ja paljude vormsilaste koostöös kuuendat korda ülesaareline üritus, mille eesmärgiks on Vormsi kultuuripärandi tutvustamine, väärtustamine, säilitamine ja edendamine ning läbi ühise tegevuse kogukonna tugevdamine. I kultuuripäev keskendus saare ajaloole, II teemaks oli käsitöö, III elulaad ja keskkond, IV kultuuripäeva läbivaks teemaks oli muusika ning sellega pandi alus Vormsi muusikafondile, V kultuuripäeva teemaks oli koduküla. Sel aastal räägime Vormsi hariduselust.

Vormsi kultuuripäev 2013 Vormsi hariduselu toimub laupäeval, 9. märtsil kell 10.30 Vormsi rahvamajas.

Põhjuseid hariduse teema valikuks oli mitmeid, sealhulgas see, et 2013 aastal täitub 140 aastat ajast, mil misjonär Lars Österblomi eestvõttel avati saarel esimesed koolid ning, et 2012 aasta novembris möödus 75 aastat ajast, mil saarel hakati kooliharidust andma, äsjavalminud Hullo koolimajas, kus toimub õppetöö tänaseni.

VI haridusteemalise kultuuripäeva eesmärgiks on tunnustada Vormsi lasteaiast ja koolist sirgunud lapsi ja noori ning tutvustada ka laiemale ringile nende loomingut, väärtustada kogukonna rolli ja koostööd saare hariduselu paremaks korraldamisel, meenutada ja saada uusi teadmisi Vormsi koolihariduse kujunemisest ja silmapaistvatest haridustegelastest saare ajaloos, anda ülevaade Vormsi eilsest ja tänasest koolielust ning lasteaed - põhikooli tulevikust rääkida pärandkultuurist ja selle rollist kultuurilise identiteedi loojast koolis, arutada ühiste väärtuste üle.

Kultuuripäeva raames alustame Vormsi pärandi nimistu koostamisega. Esialgset nimistut tutvustatakse kultuuripäeval ja seda täiendatakse päeva jooksul, ühiste väärtuste üle arutadades, saades nii mõtteid pärandi elushoidmiseks, väärtustamiseks. (Lisainfo elle@vormsi.ee, tel. 517 4811).

Ka sel aastal on kultuuripäeval traditsiooniline Vormsi oma toidu tutvustus. Kultuuripäevalised, tooge teistelegi maitsta huvitavaid pirukaid, hoidiseid või muud toite, mille retseptid on päritud vanematelt põlvedelt või mis kasutavad hästi ära saare looduse ande (Lisainfo Lia tel. 5241887).

Kultuuripäeva muusikaosa on seekord pühendatud Cyrillus Kreegi pärandile ja tema tegevusele eestirootsi aladel, milles on tähtis osa nii eestirootslaste I laulupeol kui kogutud vaimulikel rahvaviisidel.

Õhtul on kavas kontsert ansamblilt “Linnamuusikud”. Esitamisele tulevad rahvpärased koraalid. Sissejuhatuse koraali kui hümnilaulu sisulisest tähendusest ja folkloorse kujundikeele olemusest ning tähtsusest teeb muusik Taivo Niitvägi. Enne igat laulu tehakse antud laulu teemal väike seisundiline analüüs nii tekstist kui meloodiakeelest lähtuvalt.

Nii päevasele üritusele kui õhtusele kontserdile on korraldatud transport. Oma transpordisoovist palun andke teada Jonnele tel. 53404211.

Kultuuripäeva täpsema kava edastame lähiajal. Jääme ootama teie, vormsilaste ja Vormsi sõprade kaasaaitamist ja osalust. (Lisainfo rumpomae@gmail.com, tel. 506 0745) Vormsi kultuuripäev 2013 korraldajad

Siit saab allalaadida kultuuripäeval kõlanud ettekandeid PDF vormingus. PDF vormingus teavikute vaatamiseks tarviliku tarkvara saab paigaldada siit.

Ivar Rüütli "Eibofolke ehk rootslased Eestimaa randadel ja Ruhnus. Kirjeldus kaduvast maailmast", 1MB

Borrby kool, 1,9 MB

Kultuuripäeva kuulutus, 455 kB

Timo Leskinen Soome väikesaarte hariduselu, 455 kB

Kultuuripäeva artikkel, 260 kB

Vormsi pärandi nimistu, 85 kB

Kultuuripäeva kuulutus, 455 kB

ülo Vooglaid Hariduse osa kogukonnas, 115 kB

Kaisa Valm "Minu, minu isa ja minu vanaema koolielu, 652 kB