pea

Vormsi kultuuripäev 2014

kultuuripäev 201415. märtsil korraldatakse Vormsi saarel Vormsi Seltsi eestvõttel, mitme ühingu ja paljude vormsilaste koostöös seitsmendat korda ülesaareline üritus, mille eesmärgiks on Vormsi kultuuripärandi tutvustamine, väärtustamine, säilitamine ja edendamine ning läbi ühise tegevuse kogukonna tugevdamine. I kultuuripäev keskendus saare ajaloole, II teemaks oli käsitöö, III elulaad ja keskkond, IV kultuuripäeva läbivaks teemaks oli muusika ning sellega pandi alus Vormsi muusikafondile, V kultuuripäeva teemaks oli koduküla. VI aastal räägiti Vormsi hariduselust. VII korral oli teemaks Vormsi saare maastik.

"Vormsi maastiku" teema osas kaasa mõtlemise ja arvamuse kujundamise vajadus muutub päevast - päeva olulisemaks just Vormsi saare omapära säilitamise seisukohast (valla üldplaneeringu muutmisega on otsustatud edasi minna ning sadamaalade det. planeeringud on "laual"). Kultuuripäevale planeeritud ettekanded annavad Vormsi maastiku osas vajaliku taustainformatsiooni neile, kes teemaga vähem kursis ja neile kes soovivad oma teadmisi sel teemal värskendada. Kes varasematel kultuuripäevadel käinud, teava, et kultuuripäevadel on eriline atmosfäär. See tuleneb arvatavasti sellest, et kohale on tulnud inimesed kes soovivad kodukohta ja kultuuri paremini tundma õppida ning aidata kaasa Vormsi kultuuripärandi tutvustamisele, väärtustamisele, säilitamisele ja edendamisele.Jääme ootama teie, vormsilaste ja Vormsi sõprade kaasaaitamist ja osalust. (Lisainfo rumpomae@gmail.com, tel. 506 0745)

Selleaastaseid ettekandeid saab vaadata ka vidosalvestistena. 

Siit saab allalaadida kultuuripäeval kõlanud ettekandeid PDF vormingus. PDF vormingus teavikute vaatamiseks tarviliku tarkvara saab paigaldada siit.

Ivar Rüütli "Vormsi maastikust ja topograafiast 19.saj keskpaiga kirjeldustes", 2,9 MB, ettekande videosalvestis

Ants Rajando"Vormsi saare kujunemine", 5 MB, ettekande videosalvestis

Kultuuripäeva kuulutus, 450 kB

Urve Ratas "Maastikuline mitmekesisus ja Vormsi maastikud", 37 MB, ettekande videosalvestis

Lembitu Twerdianski "Pärandkultuur maastikus", 50 MB kB"Legend esitluse juurde", 41 kB

Ants Varblane "Muutused Vormsi metsamaastikus", 30MB, ettekande videosalvestis

Sissejuhatus kultuuripäevale videosalvestis

Vormsi kooliõpilaste töödest kõneleb Maarja Kopplemaa, ettekande videosalvestis

Vormsi saare rahvatantsurühma esinemine, videosalvestis

Helgi Maurer "Põllumajandusest Vormsi saarel", ettekande videosalvestis