pea

Vormsi kultuuripäev 2016, ühisotsustamine väikesaare kogukonnas.

mehedLaupäeval, 12. märtsil korraldatakse saare mitme seltsi ja ühingu ning Lasteaed-Põhikooli ühistööna järjekordne, arvult üheksas Vormsi kultuuripäev, mis traditsiooniliselt toimub kord aastas Maria Murmani sünniaastapäeva paiku. Vormsi kultuuripäeva idee sai alguse saarerahva omaalgatuse korras eesmärgiga hoida, tutvustada ja väärtustada saare kultuuripärandit ning seeläbi tugevdada kogukonna elujõudu. Varasemate kultuuripäevade teemadeks on olnud saare ajalugu, käsitöö, elulaad, loodus, muusika, muusika, külakogukond, haridus, maastik ja ühistegevus. Selle aasta teemaks on ühisotsustamine väikesaare kogukonnas. Juba iidsetest aegadest on saarelisus ja mereline eluviis eeldanud Vormsi asukatelt kõrget läbirääkimiste ja ühisotsustamise kultuuri. Saare külakogukondadel on ajalooliselt olnud sajandite jooksul väljakujunenud pikk ühisotsustamise traditsioon, mis tagas ellujäämise rasketel aegadel. Teine Maailmasõda ja järgnenud okupatsioon ning muutused nii ühiskonnas laiemalt kui ka saare kogukonnas kitsamalt on vähendanud inimeste koostöömeelt ja ühiste asjade üle otsustamise valmidust. Märkimisväärne osa saare elanikest on jäänud eemale kogukonnale oluliste otsuste kujundamisest. Tagajärjeks on, et kõiki vormsilasi puudutavaid küsimusi otsustatakse sageli liiga väikses ringis. Tulemuseks on võõrandumine ja kogukonnasisese usalduse vähenemine. Selle aasta kultuuripäeva eesmärk on kogukonna ühisotsustamise ajaloolise traditsiooni elustamine kujul, mis aitaks lahendada saare inimeste tänaseid vajadusi. See on vältimatult vajalik, et kaitsta saare eripära ja kultuuripärandit ning hoida elus kohalikku elulaadi ja häid tavasid. Toimiv läbirääkimiste ja otsustamise kultuur on eelduseks, et kujuneks ühiseid väärtusi austav ja koostoimiv elujõuline kogukond. Kultuuripäeva juhatab sisse muusikaline tervitus lasteaialastelt ja kooliõpilastelt. Kavas on ettekanded valdkonna tuntud ja tunnustatud esindajatelt, millele järgneb ühine arutelu. Avatud on lasteaialaste ja kooliõpilaste näitus. Ettekannete vahel esinevad Vormsi talharpa mängijad. Kohvipausideks ja ühislõunaks pakutakse vormsilaste valmistatud roogi. Kõik on oodatud ja teretulnud osalema! 

Kultuuripäeva kava saab olema järgmine
09.30 Tervituskohv
10.00 Avamine. Tervitussõnavõtud
Demokraatia algtähendus – Mart Raukas (filosoofiaprofessor, esseist);
Vastutuskultuur. Inimeseks olemise alused ja kogukondlikkus – Rein Einasto (emeriitprofessor, Eesti Kultuuri Koja ja Eesti Rooma Klubi liige);
13.00 Lõuna
13.45 Ühisotsustamine Vormsil 19. saj. teisel poolel ja 20. saj. enne II Maailmasõda – Jonathan Lindström (Vormsi juurtega Rootsi arheoloog ja ajaloolane);
Demokraatia, ühisotsustamine Vormsi saarel taasiseseisvumisjärgsel ajal – Rudolf Kärgu (taasiseseisvusaja Vormsi esimene vallavanem );
Demokraatia, ühisotsustamine Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse näitel – Ülo Kalm (Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse esimees);

Avatud on lasteaialaste ja kooliõpilaste näitus.
Ettekannete vahel esinevad Vormsi talharpa mängijad.
16.00–16.30 Päeva kokkuvõte, arutelud

NB!
Meie ühisele lõunalauale on väga oodatud teie kodused küpsetised ja muud vormsipärased hõrgutised. Sündmusest osavõtta soovijatele on korraldatud transport. Info tel. 5301 5550
12. märtsil toimub Rohuküla - Vormsi laevaliinil lisareis 8.15
Kultuuripäeva korraldab MTÜ Vormsi Selts, Vormsi Lasteaed – Põhikool, Vormsi Pensionäride Seltsing, Vormsi Käsitöö Selts, Vormsi Jahiselts, Vormsi Püha Olavi Gild, Rälby Küla Selts

Siit saab allalaadida kultuuripäeval kõlanud ettekandeid PDF vormingus. PDF vormingus teavikute vaatamiseks tarviliku tarkvara saab paigaldada siit.

Kultuuripäeva kuulutus, 450 kB

Ants Rajando sissejuhatus, 56 MB

Jonne Berggereni tervitus, 7,1 MB

Laste etteaste väikekanneldel, 18,7 MB

Rein Einasto ettekanne, 175 MB

Talharpa muusika, 46,3 MB

Jonathan Lindstömi ettekanne, 48,8 MB, ettekande tõlge

Rudolf Kägu ettekanne, 20,7 MB

Ülo Kalm ettekanne, 52,6 MB

Arutelu ettekandjatega, 193,7 MB